Przenośniki łańcuchowe - redlery - Silosy lejowe, płaskodenne. Suszarnie zbożowe, mieszalnie pasz