Silosy paszowe typu ZLP - Silosy lejowe, płaskodenne. Suszarnie zbożowe, mieszalnie pasz