Silosy z lejem zsypowym typu ZL - Silosy lejowe, płaskodenne. Suszarnie zbożowe, mieszalnie pasz