Przenośniki poziome - Silosy lejowe, płaskodenne. Suszarnie zbożowe, mieszalnie pasz