AGRO-TECH Minikowo 2015 - Silosy lejowe, płaskodenne. Suszarnie zbożowe, mieszalnie pasz