Strona Główna ▪ Silosy lejowe, płaskodenne. Suszarnie zbożowe, mieszalnie pasz


Strona Główna

Firma Agremo, to od ponad ćwierćwiecza ceniony dostawca technologii w zakresie urządzeń magazynów zbożowych. W oparciu o własne produkty kompletuje magazyny zbożowe, mieszalnie pasz, oraz technologie przechowywania i transportu granulatów tworzyw sztucznych. To polska firma, z polskim kapitałem. Wyposażona w najwyższej jakości park maszynowy, nowoczesne systemy planowania, zarządzania, oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę dostarcza dla swych klientów wysokiej jakości, funkcjonalne i trwałe urządzenia. Dzięki współpracy z uznanymi uczelniami i instytucjami, oraz aktywnej działalności komórki badawczo-rozwojowej typoszereg produktów jest ciągle modernizowany i unowocześniany. Indywidualnie opracowane procedury w zakresie produkcji i kontroli jakości pomagają w uzyskaniu europejskich standardów.

W zakresie dostaw stali, materiałów złącznych, farb, układów napędowych, czyszczalni, mieszalników, śrutowników i palników Agremo współpracuje ze starannie dobranymi, renomowanymi partnerami zapewniającymi odpowiednią jakość i standardy.

Ponad tysiąc obiektów zmodernizowanych i wybudowanych w kraju i zagranicą, między innymi w Rosji, Czechach, Szwecji, Kazachstanie, Litwie, czy Łotwie potwierdza, że model biznesowy firmy jest słuszny, a oferowane produkty i rozwiązania technologiczne wysoko cenione i potrzebne.

Agremo – Brzeg woj. Opolskie - Mieszalnie pasz, suszarnie do zboża, silosy zbożowe, silosy lejowe, podnośniki kubełkowe i przenośniki łańcuchowe, suszarnie zbożowe oraz silosy płaskodenne.